Na spletišču ministrstva, pristojnega za delo, je 30. 3. 2016 objavljeno sporočilo za javnost o tem, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo in zaključilo vse postopke v zvezi s programom »Projektno učenje mlajših odraslih«, kar pomeni, da bo Zavod RS za zaposlovanje lahko začel s postopki izbora izvajalcev. Predvidena vrednost programa je 12 milijonov evrov. Od tega Evropski socialni sklad prispeva 9,6 milijona evrov.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni. Temeljni namen programa je razvijati njihove potenciale za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

Program je namenjen osebam, ki se pri vstopu na trg dela srečujejo z več ovirami in so zato socialno izključene ter živijo pod pragom revščine. Posameznik se obravnava individualno, glede na njegovo življenjsko situacijo in izobrazbo. Program temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti, s tem pa daje mladim novo priložnost, da se opolnomočijo s potrebnimi znanji in kompetencami za prehod na trg dela. Na tak način se hkrati rešuje življenjska stiska, zaradi katere se je oseba znašla v danih okoliščinah, in njeno ponovno reintegracijo v družbeno okolje, ter brezposelnost osebe in njeno vključitev na trg dela, ki ji bo omogočila nadaljnji razvoj in kakovost življenja.

V program bo predvidoma vključenih 500 oseb na leto oz. skupaj 3000 v obdobju izvajanja programa.

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)