V Oddelku za srednje šolstvo so ob zaključku spremljave uvajanja interdisciplinarnega sklopa (ITS) v šolsko prakso pripravili priročnik Iščem. Tuhtam. Soustvarjam., s katerim želijo na preprost in pregleden način predstaviti namen, cilje in osnovne zahteve za oblikovanje ITS v izbirnem delu gimnazijskega programa.

Namen priročnika je predvsem nuditi oporo ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju, uvajanju in izvajanju ITS, zato so osnovnemu besedilu, obogatenemu s praktičnimi napotki, priložena enostavna orodja za načrtovanje dela učiteljskih in dijaških timov ter za samoregulacijo dela in spremljavo učenja dijaka.

Celoto bogatijo tudi primeri dobrih praks nekaterih v spremljavo vključenih šol.

Vir: ZRSŠ, 23. 10. 2020

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)