Na spletišču Nacionalne agencije za raziskovalno dejavnost je z dne 2. 6. 2015 objavljen prispevek ARRS-a v javni razpravi o osnutku
dokumenta o Odprtem dostopu v Sloveniji 2015-2020.

“V okviru javne razprave o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov Sloveniji v obdobju 2015-2020” je ARRS pristojnemu ministrstvu podala naslednja stališča in predloge, na katera smo opozarjali tudi v okviru delovne skupine, zadolžene za pripravo osnutka dokumenta.

  • ARRS se zavzema za postopnost uvedbe odprtega dostopa v Sloveniji. Primeri raziskovalno najbolj razvitih evropskih držav kažejo, da odprt dostop do publikacij uvajajo v bistveno daljšem časovnem obdobju, kot ga predvideva osnutek dokumenta za Slovenijo.
  • ARRS posebej opozarja na določbo v podpoglavju 4.6 Vrednotenje znanosti ne sme ovirati odprtega dostopa do znanstvenih informacij. Zagovarjamo stališče, da mora biti vsakršen poseg v sistem vrednotenja ARRS skrbno premišljen, usklajen z deležniki in z organi odločanja ARRS.
  • ARRS opozarja na določbe v dokumentu, ki določajo vsebino pogodb o financiranju, ki jih ARRS sklepa z raziskovalnimi organizacijami. Izražamo stališče, da je za določitev vrste dokumenta potreben poglobljen dialog in opredelitev rešitev v izvedbenih aktih predmetnega dokumenta.
  • Osnutek dokumenta predpostavlja, da je ARRS v izvajanje naložen pretežni del uvedbe odprtega dostopa v Sloveniji. Vse naloge, ki imajo finančne posledice bi morale biti finančno ovrednotene in se odražati tudi v proračunu ARRS.”
(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)