V Kongresnem centru Brdo je bila 12. januarja 2011 slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2010, s katerimi želi Vlada RS spodbujati tako podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, kot tudi nuditi javnim inštitucijam možnosti izboljšanja in kakovostnejšega poslovanja. Priznanje se podeljuje od leta 1998 po vzoru in merilih evropske nagrade za odličnost.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade RS g. Borut Pahor, ki je poudaril pomen odličnosti na različnih področjih delovanja tako, gospodarskem, izobraževalnem, družbenem, etičnem in moralnem. Prav tako je v luči stalnih izboljšav in prenosa dobrih praks, na katerih sloni model odličnosti EFQM, se dotaknil aktivnosti Vlade RS v naslednjem obdobju, tudi preko nove »Strategije kakovosti in odličnosti 2011 do 2016«, kjer je poudarjena večja aktivnost na področju promocije in širjenja poslovne odličnosti ter s tem dviga konkurenčnosti organizacij.

V letu 2010 je v procesu ocenjevanja sodelovalo 10 organizacij: Elektro Gorenjska d.d. iz Kranja, Policijska uprava Slovenj Gradec, Sava Hoteli Bled, d. d., z Bleda, Terme Ptuj, d.,o.,o., s Ptuja, TPV, d. d., iz Novega mesta, Upravna enota Krško, Upravna enota Ljutomer, Upravna enota Maribor, Upravna enota Novo mesto in Upravna enota Trebnje.

Odbor za priznanja je sklenil, da letos podeli 7 diplom za sodelovanje v procesih ocenjevanja za leto 2010 oz. za doseženo število točk, 5 diplom sodelujočim organizacijam za uvrstitev med finaliste, oziroma v ožji izbor za priznanje in 1 diplomo za posebne dosežke.

Predsednik Vlade RS Borut Pahor in ministrica mag. Darja Radić sta v Kongresnem centru Brdo podelila diplome letošnjim finalistom, ki so prejeli poleg diplome za uvrstitev med finaliste še srebrno diplomo za doseženo število točk. To so tisti, ki so v postopku ocenjevanja prejeli 400 in več točk.

V kategoriji organizacij javnega sektorja so srebrno diplomo in diplomo za uvrstitev v ožji izbor prejele tri upravne enote: Krško, Novo mesto in Trebnje.

V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja sta srebrno diplomo in diplomo za uvrstitev v ožji izbor prejeli Elektro Gorenjska, d.d., Kranj, ki se ukvarja z distribucijo, prodajo in proizvodnjo električne opreme in TPV, d. d., Novo mesto, razvoj, proizvodnja in trženje avtomobilskih delov.

Odbor za priznanja je skladno z doseženimi rezultati prepoznal tudi organizacijo TPV, d.d. iz Novega mesta kot tisto, ki si zasluži še posebno diplomo za dosežke na področju inovativnosti in učenja.

Ker Odbor za priznanja tokrat ni prepoznal organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, je sklenil, da se le-to za leto 2010 ne podeli.

Vir MVZT in MŠŠ, 13. jan. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)