Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih so se kot izvajalci varstva otrok  pojavili tudi številni zasebniki, ki so svojo dejavnost organizirali v obliki in na način, ki je povsem enak vrtcem, vendar pa niso vpisani v nobenega izmed razvidov, ki jih vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Problem teh izvajalcev je, da v svojih prostorih zagotavljajo in izvajajo kontinuirano vsakodnevno varstvo istim otrokom oziroma istim skupinam otrok, izvajajo programske vsebine, otrokom zagotavljajo prehrano ter se staršem oglašujejo po internetnih straneh in predstavljajo kot  »vrtci« oziroma z vsemi elementi, ki so značilni za vrtce, čeprav niso registrirani kot vrtci.

Starši, ki ne dobijo prostega mesta v javnem vrtcu, rešitve  iščejo tudi v zasebnem sektorju, pri čemer lahko izbirajo med zasebni vrtci, zasebni vzgojitelji in varuhi predšolskih otrok. Bistvena razlika med temi izvajalci in ostalimi ponudniki je, da so prvi vpisani v enega izmed razvidov pri ministrstvu, drugi pa ne, saj so kot svojo dejavnost registrirali dejavnost Q 88.910 – Dnevno varstvo otrok, ki sodi na področje zdravstvenega in socialnega varstva in ne dejavnost P 85.100 – Predšolska vzgoja, ki sodi na področje izobraževanja.

Ker se je v zadnjem času povečalo število tistih izvajalcev varstva predšolskih otrok, ki niso vpisani v katerega od registrov pri ministrstvu, inšpekcijske službe pa prejemajo številne pritožbe in prijave staršev (neustrezen kader, neustrezni oz. premalo zavarovani prostori, namenjeni otrokom, neprimerna prehrana, vprašljive vsebine programa) bodo pristojne inšpekcijske službe prioritetno opravile nadzor nad temi izvajalci in ustrezno ukrepale za zagotovitev njihovega delovanja v skladu s predpisi.

Starši, ki se odločate med različnimi izvajalci, imate pravico zahtevati, da vam izvajalec predloži dokazilo o registraciji dejavnosti (odločba ministrstva o vpisu v razvid). Informacije o tem, ali je izvajalec vpisan v razvid, najdete tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer imate na voljo naslednje podatke:

 

Vir: MIZKŠ, 12. 9. 2012

 

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)