Kandidatna lista za rektorja Univerze v Ljubljani in za evidentirane kandidate za prorektorje

Volilna komisija za volitve rektorja Univerze v Ljubljani je v skladu s Pravilnikom o volitvah organov Univerze v Ljubljani in Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2013 – 2017 z dne 26. 03. 2013 in s čistopisom  Sklepa o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2013 – 2017 z dne 23. 04. 2013, na seji dne 26. 04. 2013 pregledala prispele vloge in ugotovila:

1. Članice Univerze v Ljubljani so pravočasno, to je dne 26. 04. 2013 do 12.00 ure, vložile predloga kandidatov za rektorja za naslednje mandatno obdobje, utemeljitve senatov članic in soglasja kandidatov k kandidaturam za naslednja kandidata:

 • Fakulteta za strojništvo  za prof. dr. Jožefa Duhovnika,
 • Fakulteta za družbene vede za prof. dr. Ivana Svetlika

          S tem sta kandidaturi veljavno vloženi.

2. Kandidata za rektorja za naslednje štiriletno mandatno obdobje sta: prof. dr. Jožef Duhovnik in prof. dr. Ivan Svetlik

3.  Članice Univerze v Ljubljani so evidentirale naslednje možne kandidate za prorektorje:

 • Ekonomska fakulteta za prof. dr. Majo Makovec Brenčič
 • Veterinarska fakulteta za prof. dr. Marinko Drobnič Košorok
 • Akademija za glasbo za  prof. Andreja Grafenauerja
 • Biotehniška fakulteta za prof. dr. Branko Javornik
 • Fakulteta za arhitekturo za  prof. Janeza Koželja 
 • Fakulteta za farmacijo za prof. dr. Julijano Kristl 
 • Fakulteta za pomorstvo in promet za prof. dr. Stojana Petelina 
 • Fakulteta za matematiko in fiziko za prof. dr. Petra Prelovška 
 • Fakulteta za družbene v vede za prof. dr. Zlatka Šabiča
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo za prof. dr. Gorana Turka
 • Fakulteta za socialno delo za prof. dr. Darjo Zaviršek

V prilogi je sklep senata o začetku postopka za rektorja za mandatno obdobje 2013-2017.

Vri: UL, 26. 4. 2013

(Skupno 46 obiskov, 1 današnjih obiskov)