Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok). Ocenjena višina izplačil v  tem obdobju je 350 milijonov evrov, in sicer v tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021 109,605 milijonov, v letu 2022  70,18 milijonov in v letu 2023 63,93 milijonov evrov. Odlok za to obdobje vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih in povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v programih prejšnjih let. V Odloku so med drugim določeni tudi novi upravičeni nameni porab in ukrepi, kot so npr. :

  • učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, s čimer želimo pričeti s sistematičnim uvajanjem  podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,
  • raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb: ukrep Raziskovalna infrastruktura za potrebe načrtovanja in izvajanja podnebne politike,
  • projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo,

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor v 111. dopisni seji Vlade RS, 5. 3. 2020

(Skupno 175 obiskov, 1 današnjih obiskov)