Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, je dne 10. 2. 2012 odobrila objavo programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«. Posredniško telo vključeno v izvajanje programa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v vlogi upravičenca pa je Zavod RS za zaposlovanje.

Namen programa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin, ter spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, spodbujanje zaposlovanja udeležencev usposabljanja pri delodajalcih, izvajalcih projektov v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«.

Vir in več informacij: Strukturni skladi EU, 13. 2. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)