V kavarni Kinodvora bodo 22. oktobra ob 19. uri predstavili potek projekta Vključevanje Romov v javno življenje preko medijev ter prikazali izbor kratkih filmov, ki so jih posneli udeleženci usposabljanja.

Širši cilj projekta, ki ga izvaja Društvo zaveznikov mehkega pristanka, je povečati participacijo Romov v družbi, še posebej mladih. Skozi proces neformalnega učenja 6 mladih predstavnikov romske manjšine z območja Posavja osvaja osnovna znanja za produkcijo kratkih filmov oz. TV prispevkov. V ta namen so organizirali različne delavnice, ki jih vodijo mladi profesionalci s področja AV medijev, hkrati pa so mladi avtorji v okviru praktičnih vaj od oktobra posneli 10 kratkih filmov in TV reportaž.

Projekt Vključevanje Romov v javno življenje preko medijev se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”, prednostne usmeritve “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti”. S projektom “Vključevanje Romov v javno življenje preko medijev” je DZPM uspešno kandidiral na Javnem razpisu za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti (objava v Ur.l. RS št. 56/08 z dne 6. 6. 2008).

Več>> o predstavitvi projekta v Kinu Dvor

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)