Glede na rezultate Eurostatovih projekcij prebivalstva EUROPOP2010 bo imela leta 2060 Slovenija skoraj 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let slaba tretjina.

Kaj se bo dogajalo s prebivalstvom Slovenije v naslednjih 50 letih?

Prebivalstvo Slovenije se bo predvidoma precej hitro povečevalo do približno leta 2025 (na okrog 2.155.000), nato pa bo število prebivalcev pričelo počasi padati. 1. januarja 2060 bo imela Slovenija 2.057.964 prebivalcev, kar je 0,5 % več kot v začetnem letu projekcij (2010).

Predpostavlja se, da se bo v letu 2060 v Slovenijo priselilo 3.817 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je skoraj dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2009.

Pričakuje se, da se bo v Sloveniji celotna stopnja rodnosti enakomerno dvigovala in leta 2060 dosegla vrednost 1,65. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2060, bodo živeli 84 let, deklice pa skoraj 89 let.

Kljub višji rodnosti bo prebivalstvo Slovenije vse starejše

V naslednjih 50 letih se bo zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2010 so starejši (stari 65 ali več let) predstavljali 16,5 % prebivalstva, leta 2060 pa bo v tej starostni skupini skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije. Delež otrok (mlajši od 15 let) se bo dobrih 10 let še nekoliko zviševal, nato pa bo začel upadati. Leta 2060 bo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (stari 15 do 64 let) odvisnih skoraj 58 starejših in 25 otrok (2010: 24 oz. 20).

Vir: SURS, 17. 6. 2011

(Skupno 73 obiskov, 1 današnjih obiskov)