Pedagoški inštitut je skupaj z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v oktobru 2016 začel izvajati izobraževalne seminarje v programu Le z drugimi smo, ki bo trajal vse do leta 2021.

Seminarji so namenjeni vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim in vodstvenim delavcem, zaposlenim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih in ljudskih univerzah. Program je namenjen krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in ga financirata ESS in MIZŠ.

Program Le z drugimi smo zajema pet seminarjev, ki so usmerjeni k senzibilizaciji strokovnih delavcev za različnost in socialno pravičnost ter usposabljanju za oblikovanje strpnega, vključujočega in spodbudnega učnega okolja ter vodenje sodelovalnih interakcij v vzgojnoizobraževalnih zavodih.

Vir in več informacij: Pedagoški inštitut, 12. 12. 2016

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)