Člani Odbora za kulturne zadeve in Delovne skupine za avdiovizualne zadeve EU so se 20. junija 2016 v Bruslju seznanili s poročilom o promociji branja in spodbujanju dostopnosti ter razvoja občinstva v digitalnem okolju, ki ga je pripravila delovna podskupina Odprte metode usklajevanja (OMU) za zagotavljanje promocije branja v digitalnem okolju. V delovno podskupino so bili vključeni strokovnjaki in predstavniki ministrstev 23 držav članic (pridružili sta se jim tudi Norveška in Islandija). Slovenski predstavnik je bil Marjan Gujtman z Ministrstva za kulturo.

Člani delovne skupine so na sestankih izmenjali dobre prakse na področju promocije branja v digitalnem okolju v splošnih knjižnicah. Končno poročilo vključuje pregled kulturnih politik in zakonodajnih pobud na tem področju, v zaključku pa prinaša tudi priporočila za deležnike ter odločevalce na nacionalnih in EU ravni.

Slovenija je vseskozi zastopala stališče, da naj se tematika promocije branja, vključno z e-knjigami, bolj odločno osredotoči na digitalno izposojo (oziroma izposojo e-knjig) v javnih knjižnicah, pri čemer je potrebno prizadevanja usmeriti v čim večje zmanjšanje oziroma odpravo ovir pri izposoji v javnih knjižnicah. Slovenija se zavzema tudi za znižanje DDV za elektronske knjige, kar je vključeno tudi med priporočila delovne skupine. Le ob popolni tehnološki nevtralnosti DDV, ko bodo različni formati in nosilci knjig obravnavani zgolj kot podporne tehnične rešitve za doseganje njihove široke dostopnosti, bo na nacionalni ravni namreč mogoče pristopiti k sprejemanju celostnih ukrepov za spodbujanje kakovosti in raznolikosti knjižnih izdaj. V poročilo sta vključena tudi dva slovenska primera dobre prakse, in sicer portal za izposojanje e-knjig Biblos ter čezmejni model izposoje knjižničnega gradiva za pripadnike italijanske narodnosti v Sloveniji in na Hrvaškem (MLOL), ki ga izvaja Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

Vir: MK, 5. 7. 2016

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)