Evropski parlament je v sredo, 26. oktobra 2016, sprejel svoje stališče o predlogu proračuna EU za prihodnje leto in se zavzel za povečanje sredstev na postavkah za zaposlovanje mladih, spodbujanje gospodarske rasti in pomoč tretjim državam za zmanjševanje migracijskih pritiskov. S temi dopolnili so poslanci zavrnili pogajanji zavrnili reze, ki jih s svojim stališčem zagovarja Svet. Parlamentarci sicer pričakujejo, da se bodo dodatna proračunska sredstva našla z revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020.

Dopolnila k predlogu proračuna EU za leto 2017, ki jih je potrdil Parlament, predvidevajo, da bi skupna raven sredstev znašala 160,7 milijarde evrov v obveznostih (zvišanje za 4,1 milijarde glede na prvotni predlog) in 136,7 milijarde evrov v plačilih (zvišanje za 2,5 milijarde).

»Evropska unija je pred številnimi izzivi in če se jih hočemo resno lotiti, rabimo dovolj proračunskih sredstev. Ko smo se leta 2013 pogajali o sedanji finančni perspektivi 2014-2020, je v Evropo prihajalo veliko manj beguncev – zdaj je njihovo število preseglo milijon. Zavedati se moramo spremenjenih razmer, kar pomeni tudi spremembe večletnega finančnega okvira, ki je že zastarel, in bolj ambiciozen proračun EU,« je dejal glavni poročevalec (oddelek Komisija) Jens Geier (S&D, Nemčija).

»Parlament je sprejel odločitev, da 20 odstotkov višine nadomestil in pokojnin, ki jih dobivajo nekdanji komisarji, zadrži v rezervi, dokler Komisija ne sprejme strožjega kodeksa o ravnanju, s katerim se bodo preprečila navzkrižja interesov in prehajanja na funkcije v zasebnem sektorju. Prepričan sem, da bo Komisija ravnala ustrezno ob upoštevanju nedavnih razkritij in za povrnitev zaupanja državljanov,« je dejal Indrek Tarand (Zeleni/ESZ, Estonija), poročevalec za ostale oddelke proračuna.

Resolucijo o stališču Parlamenta glede predloga proračuna EU za leto 2017 je Parlament sprejel s 446 glasovi za, proti 184 in s 60 vzdržanimi glasovi.

Mladi, rast in delovna mesta

Poslanci so pobudi za zaposlovanje mladih namenili dodatnih 1,5 milijarde evrov za prevzem obveznosti in dodatnih 500 milijonov evrov za plačila, da bi se Unija lahko primerno odzvala na brezposelnost mladih in pospešila izvajanje pobude na terenu.

Parlament s svojimi dopolnili tudi znova v celoti obnavlja sredstva za instrument za povezovanje Evrope, namenjen financiranju infrastrukturnih projektov, in za Obzorje 2020 za raziskovanje, ki so bila zmanjšana zaradi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Predlagani skupni znesek za obe postavki znaša 1,24 milijarde evrov, dodatna sredstvih za te programe pa naj bi se našla ob reviziji večletnega finančnega okvira.

Več >>

 

 

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)