Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo Protokol postopkov za zagotovitev dodatnih mest v vrtcih.

Povzetek: protokola

I. Spremljanje stanja na področju predšolske vzgoje

 • ocena demografskih gibanj za obdobje petih let, 
 • dolgoročna strategija na področju predšolske vzgoje v občini

II. Ukrepi za zagotovitev dodatnih mest v vrtcih

 • pridobitev prostorov v obstoječem javnem vrtcu, 
 • pridobitev prostorov za vrtec v šoli, 
 • pridobitev prostorov v nenamensko grajenem objektu, ki je last občine, 
 • pridobitev prostorov v drugem vzgojno-izobraževalnem zavodu,
 • razpis občine za najem prostorov za potrebe javnega vrtca,
 • razpis koncesije, 
 • novogradnja vrtca, 
 • novogradnja vrtca v javno–zasebnem partnerstvu.

III. Potrebni administrativni postopki

 • sprejem ocene o demografskih gibanjih za obdobje petih let / OBVEZNO 
 • sprejem dolgoročne strategije na področju predšolske vzgoje v občini / PRIPOROČLJIVO 
 • v prostorskih načrtih občine opredeliti površine za dejavnost predšolske vzgoje / OBVEZNO 
 • ureditev dveh oddelkov vrtca v nenamenskih objektih: dopolnitev akta o ustanovitvi vrtca z novo enoto oz. lokacijo / OBVEZNO;  vpis nove enote oz. lokacij v razvid pri MIZKŠ / OBVEZNO; dopolnitev akta o sistemizaciji dodatnih delovnih mest / OBVEZNO 
 • ureditev več kot dveh oddelkov vrtca v nenamensko grajenem prostoru: pridobitev spremembe namembnosti / OBVEZNO; dopolnitev akta o ustanovitvi vrtca z novo enoto oz. lokacijo / obvezno; vpis nove enote oz. lokacije vrtca v razvid pri MIZKŠ / OBVEZNO; dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest.

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)