Na spletišču Šole za ravnatelje je dne 10. 6. 2015 objavljena online priročnik Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih (FlipBook, .pdf).  

Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo je nastajal v okviru projekta Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ), in sicer v letih 2008–2014. Temelji na dejavnostih, ki so bile preizkušene na 338 šolah, od katerih je bilo 243 vključenih v usposabljanje za samoevalvacijo (glej npr. Brejc, Savarin in Koren 2013), 96 pa v zunanjo evalvacijo (glej npr. Brejc, Savarin in Avguštin 2014). V zunanji evalvaciji, s katero so bila vrednotena različna področja kakovosti, je kot izvajalcev, tj. zunanjih evalvatorjev, sodelovalo 95 ravnateljev in strokovnih delavcev šol (prav tam). V zasnovi in izvajanju dejavnosti so bili udeleženi tudi različni domači in tuji strokovnjaki in praktiki (glej npr. Gradišnik in Brejc 2013).

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)