Od pričetka delovanja Zbirke starih tiskov leta 2010 so odkrili in evidentirali več kot 300 provenienc starejših knjig, ki jih danes hrani Narodna in univerzitetna knjižnica. O nekdanjih lastnikih celotnih knjižnic, pa tudi posameznih knjig pričajo podatki v starih inventarnih knjigah, katalogih in drugih historičnih evidencah. Še bolj zgovorne pa so knjige same. Prinašajo namreč bogate podatke o številnih ustanovah in posameznikih, ki so v njih pustili najrazličnejša znamenja lastništva.

Razstava Unde venis – quo vadis? Provenience starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice bo prek tematskih sklopov pojasnila, na kakšen način so knjige iz prejšnjih hranilišč prispele v Narodno in univerzitetno knjižnico ter njene predhodnice. Hkrati pa bo ponudila pregled vseh pojavnih oblik znamenj provenienc, ki so bila odkrita med letoma 2010 in 2013. Razstavljeni bodo izbrani primeri rokopisnih lastniških zaznamkov, ekslibrisov, supralibrosov, žigov, lastniških vezav, starih signatur, starih klasifikacijskih oznak, seznamov naročnikov ter drugih podatkov, ki sporočajo, od kod so knjige prispele na današnjo lokacijo.

Prikazali bodo knjige, ki odražajo ljubiteljsko ali znanstveno zanimanje prejšnjih lastnikov za geografijo, zgodovino, umetnostne in naravne znamenitosti tujih mest in dežel ter potovanja. Poleg gradiva iz fondov NUK bodo na ogled še starejši globusi iz Semeniške knjižnice in Zemljepisnega muzeja, zemljevidi ter potovalni set ljubljanskega župana Ivana Hribarja iz Mestnega muzeja Ljubljana.

Razstavo bo obogatena z vodstvi, ob tej priložnosti pa bo izšla tudi knjiga Provenience starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice v slovenskem in angleškem jeziku.

Vir in več informacij: NUK, junij 2013

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)