V novem šolskem letu je izšla prva redna številka Biltena E-šolstvo (pdf, 1,9 MB), ki nastaja v okviru projekta E-šolstvo.

Bilten E-šolstvo je nastal z namenom obveščanja vzgojno-izobraževalnih zavodov o aktivnostih projekta E-šolstvo. Namenjen je vsem, ki ste vključeni v (šolski) izobraževalni proces in se vsakodnevno srečujete z novodobnimi tehnologijami ter ste v procesu informatizacije.

Informatizacija vzgojno-izobraževalnih zavodov je zahteven in dolgotrajen proces, ki mora biti skrbno načrtovan. Pri tem ima pomembno vlogo usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ na področju uporabe IKT. S tem se odpirajo številne priložnosti in zmožnosti uporabe novih pristopov poučevanja, ki jih je zagotovo treba upoštevati v izobraževalnem procesu otrok in mladostnikov v 21. stoletju.

Projekt E-šolstvo ponuja priložnost vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom, da se usmerijo v uporabo novih tehnologij, postanejo inovativnejši in učinkovitejši pri svojem delu tako z mladostniki kot tudi sodelavci.

Bilten E-šolstvo bo z redno izdajo dvakrat letno predstavljal delo v projektu. Tematske številke bodo izhajale večkrat letno in predstavljale nekatere pomembne osrednje teme, ki bodo uporabnike sproti seznanjale o vseh novostih in predstavljale napredek pri delu v projektu.

Po prvem letu aktivnega izvajanja projekta E-šolstvo so vidni tudi prvi rezultati in nekaj jih predstavljajo v tej številki Biltena.

Vir: SIO, 14. 10. 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)