7. 9. 2017 se je na prvi seji sestal Svet Republike Slovenije za otroke in družino. Svet, ki je ustanovljen na podlagi Družinskega zakonika, je stalno posvetovalno telo vlade, katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki vlade.

Prve seje sta se udeležili tudi ministrica dr. Anja Kopač Mrak in dr. Maja Makovec Brenčič. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je članom sveta predstavila predlog Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba.«

Predlog nove resolucije pomembno nadgrajuje veljavno. Nadgradnja je vidna predvsem v večji vključitvi področja usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, ki je iz vidika družinske politike izjemno pomembno. Ena temeljnih in pomembnih razlik je tudi, da je družinska politika v okviru nove resolucije prepoznana kot samostojna politika in ne več kot del socialne politike. Je pa še vedno neločljivo povezana z drugimi politikami.

Cilj družinske politike v Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja družin, še posebej kakovost življenja otrok ter njihovo varstvo in zaščita. Ob tem je za demografsko politiko pomembno tudi število rojstev v državi, zato družinska politika hkrati zasleduje tudi cilj vzpostavitve spodbudnega okolja za odločanje za otroke.

»Menim, da si za izboljšave na tem področju mora prizadevati celotna država, saj je za spremembe nujna ugodna širša družbena situacija, ki pri ljudeh sproža občutek varnosti in stabilnosti ter družinam prijazna družinska politika, ki promovira ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,« je poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak.

Raziskave ter primeri iz tujine kažejo, da so ti ukrepi praktično edini, kjer je zaznati blag pozitiven vpliv na odločanje za otroke, zato resolucija temu področju namenja posebno pozornost.

Na 1. seji sveta bil sprejel Poslovnik o delovanju Sveta RS za otroke in družino, hkrati pa se je svet seznanil z informacijo o vzpostavitvi indeksa kakovosti življenja otrok v Sloveniji. Svet je obravnaval predlog resolucije, člani in članice sveta pa so dokument ocenile kot kakovosten s številnimi pozitivnimi ukrepi. Po razpravi je tako bil sprejet sklep, da se je Svet RS za otroke in družino seznanil s predlogom Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba« in ocenjuje, da pripravljen predlog predstavlja dobro podlago za nadaljnjo razpravo. Svet predlaga vladi, da pri nadaljnji obravnavi v čim večji meri upošteva pripombe strokovne in zainteresirane javnosti, posebej pozorna naj bo na področja, ki so jih na seji izpostavili članice in člani sveta. Podrobne pripombe na predlog resolucije bodo članice in člani sveta v okviru javne razprave posredovali pisno na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o sestavi in vlogi Sveta RS za otroke in družino

 

Vir: MDDSZ, 7. 9. 2017

(Skupno 118 obiskov, 1 današnjih obiskov)