Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo začeli z javnimi posveti o prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja. Prvega posveta, ki smo ga organizirali v Ljubljani, se je udeležilo več kot 150 ljudi, med njimi veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mladih… Največ predlogov za prenovo izobraževalnega sistema, ki so bili podani v razpravi, gre zlasti v smeri večjega zaupanja v strokovnost učiteljev, večje avtonomije učiteljev, administrativne razbremenitve, prevetritve učnih načrtov, zagotavljanja sistema kakovosti poučevanja, krepitve vzgojne vloge šole, zagotavljanja pravočasne obravnave in enotnih kriterijev za otroke s posebnimi potrebami, dviga motivacije otrok za šolo ipd.

Šolski sistem moramo posodobiti na način, da bo v prihodnjih desetih letih kos družbenim izzivom, je med drugim poudaril minister dr. Jernej Pikalo. Četudi rezultati več mednarodnih primerjalnih raziskav znanja v zadnjih letih kažejo, da je slovenski izobraževalni sistem dober, so potrebne določene spremembe. Seveda pa je nujno, da te spremembe temeljijo na strokovnih analizah in evalvacijah.

Vir, videoposnetek in več o prihodnjih posvetih: MIZŠ, 29. 3. 2019

Povezane novice: SIO, EPALE, 29. 3. 2019

(Skupno 72 obiskov, 1 današnjih obiskov)