Na spletni strani SVIZ je zapisano:

“V dopisu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo 15. maja 2013 zapisali, da osnutek ZOsn za razliko od Predloga Zakona o spremembah in dopolnitveh Zakona o osnovni šoli, ki nam ga je konec februarja letos posredovalo takrat še Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ne vsebuje več določbe, ki omogoča t. i. sprotno ocenjevanje znanja. Takrat smo to spremembo, ki je učiteljem omogočala ocenjevati znanje na podlagi sprotnega beleženja doseganja ciljev pouka za posameznega učenca, ocenili kot koristno. Takšno preverjanje znanja, ki zdaj ni omogočeno, bi po našem mnenju pripomoglo k boljšemu sledenju ciljem pouka in v praksi zmanjšalo poudarek na t. i. kampanjskem učenju. Spričo navedenega smo ministrstvu predlagali, da se tudi v Osnutek ZOsn zapiše omenjeno določilo, ki bi učiteljem jasno omogočalo sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja učencev v posameznem ocenjevalnem obdobju.

V SVIZ smo ministrstvo opozorili še na neustreznost ponovnega prelaganja uvajanja prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole. Uvedba je bila že z Zakonom o uravnoteženju javnih financ preložena na september 2013, z Osnutkom ZOsn pa se odlaga na šolsko leto 2015/2016. Omenjenemu odlaganju nasprotujemo predvsem s stališča koristi otrok, saj pozitivni učinki učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju pripomorejo k razvoju otroka in njegovih sposobnosti na številnih področjih, ne le na jezikovnem. Podobno mnenje SVIZ zagovarja tudi glede prestavitve začetka izvajanja drugega tujega jezika kot neobveznega predmeta na šolsko leto 2015/2016. Ob navedenem je neustrezno, da prihaja do sprememb zgolj nekaj mesecev pred začetkom novega šolskega leta, v katerem bi moralo omenjeno že začeti veljati.”

Več>> Celoten dopis SVIZ, poslan na MIZŠ

Vir>> Novica SVIZ

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)