Objave v nekaterih medijih so žal po nepotrebnem povzročile nekaj zmede glede začetka novega šolskega leta, zato ponovno sporočamo, da je prvi šolski dan 1. september.

Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole določata, da se šolsko leto začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni. Šolsko leto 2017/18 bo imelo 189 šolskih dni, pri čemer bodo šole en dan nadomeščale, in sicer predvidoma v soboto, 4. aprila 2018 (brez tega nadomeščanja bi bilo namreč 188 dni pouka).

Šolski koledar za šolsko leto 2017/2018 je objavljen že od konca letošnjega marca dalje in doslej nanj ni bilo nobenih pripomb. V 6 primerih so šole zaradi gradbenih del zaprosile, če lahko začetek pouka odložijo na ponedeljek, 4. septembra, v treh primerih pa so prejeli zgolj vprašanje, ali drži, da se pouk začne 1. septembra.

Starši imajo v skladu s 53. členom Zakona osnovni šoli možnost po lastni presoji izkoristiti pet dni znotraj šolskega leta, ko otroka ni pri pouku (pri čemer so dolžni izostanek vnaprej napovedati), vendar na ministrstvu ocenjujemo, da je za šolarje in šolarke koristno, da so prvi šolski dan vendarle navzoči. Na prvi šolski dan namreč učenci dobijo osnovne informacije za delo v šolskem letu, zato je ta dan zanje še posebej pomemben.

Vir: MIZŠ, 23. 8. 2017

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)