Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2017

V 1. četrtletju 2017 je internet uporabljalo 79 % oseb, starih 16–74 let; 4 % so si v 12 mesecih pred anketiranjem uredili prevoz pri drugi fizični osebi in tako uporabljali storitve t. i. sodelovalnega gospodarstva.

Starejša generacija uporablja internet v manjšem obsegu

V prvem četrtletju 2017 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 79 % takih, ki so uporabljale internet (redni uporabniki interneta) (v 2016: 75 %). 68 % jih je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan (v 2016: 64 %). 18 % oseb, starih 16–74 let, pa interneta do zdaj še ni uporabljalo. 

Odstotek uporabnikov interneta je še vedno najnižji med starejšo generacijo, vendar se povečuje. Med 45–54-letniki je bilo rednih uporabnikov interneta 83 % (v 2016: 78 %), med 55–64-letniki jih je bilo 56 % (v 2016: 52 %) in med 65–74-letniki 39 % (v 2016: 29 %). Med slednjimi (65-74) je bil najvišji tudi odstotek takih, ki interneta še niso nikoli uporabili (57 %) (v 2016: 65 %).

Iskanje informacij in komuniciranje prek interneta

Internet se najpogosteje uporablja za iskanje informacij in komuniciranje. V prvem četrtletju 2017 je 69 % oseb, starih 16–74-let, prek interneta iskalo informacije o izdelkih ali storitvah; 61 % jih je bralo spletne novice, spletne časopise ali revije; 46 % jih je sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih, npr. na Facebooku, Snapchatu, Instagramu ali v profesionalnih omrežjih, npr. v omrežju Linkedln (45 % v družabnih, 7 % v profesionalnih omrežjih); storitve e-bančništva je uporabljalo 39 % oseb; 37 % jih je prek interneta telefoniralo ali opravilo video klic s spletno kamero; 26 % jih je uporabljalo prostor za hrambo zasebnih dokumentov na internetu (npr. fotografij, glasbe, videoposnetkov ali drugih datotek v oblak).

Med starejšo generacijo, in sicer v starostni skupini 65–74 let, je bilo takih, ki so internet uporabili za iskanje informacij o izdelkih ali storitvah, 36 %; spletne novice, spletne časopise ali revije jih je bralo 28 %; prek interneta jih je telefoniralo ali opravilo video klic 13 %; v spletnih družabnih omrežjih pa jih je sodelovalo 10 %. Storitev e-bančništva je uporabljalo 14 % 65–74-letnikov, prostor za hrambo podatkov na internetu pa 7 %.

[…]

Opremljenost gospodinjstev z mobilnimi napravami in dostopom do interneta narašča

V prvem četrtletju 2017 je imelo računalnik 80 % gospodinjstev (v 2015: 78 %). Prenosni računalnik je imelo 63 % gospodinjstev (v 2015: 60 %), namizni računalnik 44 % (v 2015: 46 %) in tablični računalnik 29 % (v 2015: 24 %). Dostop do interneta je imelo v Sloveniji 82 % gospodinjstev (v 2016: 78 %); v Zahodni Sloveniji je bilo takih gospodinjstev 84 % (v 2016: 80 %) v Vzhodni Sloveniji pa 80 % (v 2016: 77 %). 

Navzočnost otrok v gospodinjstvu je dejavnik, ki pomembno vpliva na opremljenost gospodinjstev z računalniki in dostopom do interneta. Računalnik so namreč imela skoraj vsa gospodinjstva z otroki (97 %); tablični računalnik je imela polovica teh gospodinjstev, dostop do interneta pa 98 %. Med gospodinjstvi brez otrok je bilo takih, ki so imela računalnik, 73 %; tablični računalnik je imelo 21 % in dostop do interneta 75 % takih gospodinjstev.

Zakaj so nekatera gospodinjstva brez dostopa do interneta? Med tistimi z otroki (takih je bilo 2 %) jih je kot vzrok za to največ, 33 %, navedlo, da imajo dostop do interneta drugje. Med tistimi brez otrok (takih je bilo četrtina), pa jih je kot vzrok za to, da nimajo interneta, največ, 66 %, navedlo, da interneta ne potrebujejo, 25 % pa, da nimajo potrebnega znanja za njegovo uporabo.

Celotni prispevek: SURS, 6. 10. 2017

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)