Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo v petek, 26. 9. 2014, v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 (JR RŠS 2014/2015) v višini 1.000.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije oziroma druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2.

V okviru javnega razpisa se sofinancira kadrovske štipendije za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti regijskih štipendijskih shem.

Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo z namenom:

  • usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; dviga ravni izobrazbene strukture;
  • znižanja strukturne brezposelnosti;
  • vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
  • spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Cilj izbranih operacij je vključiti 250 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 450 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu v šolskem/študijskem letu 2014/2015.

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)