Cedefop je v sodelovanju s strokovnjaki CPI pripravil publikacijo o svetovanju in terenskem delu, osredotočeno na brezposelne in neaktivne osebe (EN).

Poročilo prinaša številne zanimive tabele in grafe, ki podrobno prikazujejo primerjave med državami, po spolu, stopnji, vrsti in področju izobrazbe. Zanimivo je opazovati predvsem obdobje med leti 2009 in 2016, ko se je delež brezposelnih najprej dvignil, potem očitno zmanjšal, težava pa je (p)ostala dolgotrajna brezposelnost. V starosti do 34 let izstopajo dekleta s srednje- ali višješolsko strokovno izobrazbo.

Dolgotrajna brezposelnost vpliva na izgubo ali »rahljanje« spretnosti, zato povečuje razkorak med zahtevami trga dela in lastnimi referencami … Izpopolnjevanje in prekvalifikacija sta pravi poti za povečanje zaposljivosti. Karierno svetovanje pomaga posameznikom z nizko stopnjo motivacije in slabo razvitimi spretnostmi. Ti redko pridejo po nasvet oziroma pomoč, zato ima terensko delo ključno vlogo.

V drugem delu publikacije sta navedeni strategiji, ki jih je Slovenija sprejela, da bi znižala delež dolgotrajno brezposelnih in neaktivnih: Nacionalni program za mlade in Izvedbeni načrt jamstva za mlade.

Med primeri dobrih praks v zaključnem delu je podrobno predstavljen program PUM-O, ki ga pripravljajo in koordinirajo na ACS. Opredeljeni so splošni opis in kratka zgodovina, cilji in namen programa, trajanje, evalvacija in vrednotenje učnih dosežkov.

Vir: ACS, 14. 8. 2018

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)