Društvo za Združene narode za Slovenijo je ob zaključku projekta »VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve, izdalo publikacijo »Cilji trajnostnega razvoja: prihodnost, ki jo želimo«.

Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju je bila septembra 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj – globalna agenda na področju razvoja za nadaljnjih 15 let. Globalni cilji – 17 ciljev trajnostnega razvoja s skoraj 170 podcilji – postavljajo nove temelje pri naslavljanju socialnih, okoljskih in ekonomskih izzivov. (Foto: Leslie Kee)

Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju je bila septembra 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj – globalna agenda na področju razvoja za nadaljnjih 15 let. Globalni cilji – 17 ciljev trajnostnega razvoja s skoraj 170 podcilji – postavljajo nove temelje pri naslavljanju socialnih, okoljskih in ekonomskih izzivov. Da bi na globalni ravni sprejete cilje prenesli v okvir delovanja v slovenskem prostoru, je Društvo za ZN za Slovenijo pripravilo publikacijo o ciljih trajnostnega razvoja. Namen publikacije je predstaviti cilje trajnostnega razvoja, doprinos slovenskih nevladnih organizacij k uresničevanju teh ciljev in tako družbo kot posameznike spodbuditi k ukrepanju oz. trajnostnim praksam.

Publikacija se prične z uvodnimi besedami dr. Lučke Kajfež Bogataj, ki poudari, da bo potrebno »/v/eliko inovativnosti in sprememb miselnosti /…/, da celovito naslovimo tudi podnebne spremembe, zastopanost žensk, brezposelnost mladih in nizek delež sredstev, namenjen razvojnemu sodelovanju«.

Uvodnim besedam sledi predstavitev globalnih ciljev, nato pa oris posameznega cilja trajnostnega razvoja in predstavitev projektov slovenskih nevladnih organizacij, ki prispevajo k uresničevanju tega cilja. Posamezen sklop se zaključi z nasveti in idejami, kako lahko k trajnostnemu razvoju doprinesemo kot posamezniki. Namreč že z zelo preprostimi navadami, ki jih vključimo v dnevno rutino, lahko prav vsak med nami prispeva k uresničevanju ciljev. Publikacija se zaključi z razvojnimi zgodbami, ki s primeri orišejo izzive ciljev trajnostnega razvoja.

Publikacijo, ki jo je strokovno pregledala prof. dr. Maja Bučar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, so pripravili Adriana Aralica, Maja Bahor, Sabina Carli, Andreja Friškovec in Boštjan Jerman. Publikacija predstavlja projekte Amnesty International Slovenije, Društva Dinaricum, Društva Humanitas, Este=tika, društva za vzpodbujanje etike v javnem prostoru, Foruma za enakopraven razvoj, Gibanja Društvo za trajnostni razvoj Slovenije, Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Inštituta za afriške študije, Kulturnega izobraževalnega društva PiNA, Mirovnega inštituta, Mladinskega združenja Brez izgovora, Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, Platforme SLOGA, POTENCIAL, Inštituta za revitalizacijo podeželja, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, Rdečega križa Slovenije, Simbioze Genesis, Slovenske fundacije za UNICEF, Slovenske karitas, Umanotera, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Zavoda Krog, Zavoda Zadihaj, inštituta za trajnostno mobilnost in prijazne energije, ter Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

E-verzijo publikacije najdete tukaj (.pdf).

Vir: UNAS, 14. 11. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)