Izšla je publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor, .pdf). Pregled izobraževanja in usposabljanja je vsakoletna publikacija, ki zajame premike v izobraževanju in usposabljanju v EU. V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanja, ki ga je pripravila Evropska komisija, je viden napredek pri uresničevanju pomembnih ciljev EU, vendar tudi potreba, da države članice svoje izobraževalne sisteme prilagodijo in odprejo zlasti za vključevanje na novo prispelih beguncev in migrantov.

Pregled prinaša mednarodno primerjavo in analizo po državah, zato je osnova za razprave o prednostnih nalogah v izobraževanju in usposabljanju ter o nacionalnih reformah izobraževanja. Je tudi zanesljiv in ažuren vir informacij za medsebojno učenje držav članic EU.

V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanj so rezultati pokazali, da je Slovenija že dosegla cilje strategije Evrope 2020. Podatki kažejo, da je manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje, in vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. Hkrati pa smo presegli tudi evropsko povprečje, saj je stopnja zgodnjega opuščanja šolanja v Sloveniji le še 5 %, medtem ko je evropsko povprečje 11 %. Vse več pa je tudi oseb, kar 43 %, z zaključeno visokošolsko izobrazbo (EU 38).

Vir: ACS, 8. 11. 2016

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)