Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je izdal publikacijo z naslovom Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002–2010, v kateri so analizirani podatki iz let 2002, 2006 in 2010. Gre za analizo podatkov iz mednarodne raziskave o zdravju in vedenjih, povezanih z zdravjem, ki se pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije izvaja vsake štiri leta, zdaj že v 43 državah. Raziskava v tujini poteka že od leta 1982, pri nas pa jo od leta 2002 izvaja IVZ in financira Ministrstvo za zdravje RS.  

Namen publikacije je bil preveriti, kaj se je od leta 2002 do leta 2010 dogajalo na področju socialnega konteksta, zdravega življenjskega sloga, zdravstvenih izidov in tveganih vedenj, všolanih 11- 13- in 15-letnikov pri nas. Poleg trendov oziroma primerjav med leti avtorji navajajo tudi predloge ukrepov za ohranjanje oziroma izboljšanje zdravja otrok in mladih v prihodnosti.

Publikacija je namenjena širši strokovni javnosti, ki ji lahko služi kot dobra podlaga za razumevanje stanja na omenjenih področjih in tudi pri načrtovanju promocijskih in preventivnih ukrepov.

Vir: IVZ, 30. 7. 2012

(Skupno 5 obiskov, 1 današnjih obiskov)