Ali ste vedeli, da je raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2016 (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), ki je potekala pod okriljem OECD, pokazala, da v Sloveniji le okrog 3,7 % odraslih dosega najvišjo, t.j. 3. raven pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih. 49,2 % vključenih je doseglo rezultate na 1. ravni ali pod njo. Okrog 18,4 % vključenih odraslih nima predhodnih izkušenj z računalniki, oziroma nima osnovnih računalniških znanj. Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri uspešnosti glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje. (Vir: Raziskava spretnosti odraslih PIAAC v Sloveniji 2016)

Zveza ljudskih univerz Slovenije o usposabljanjih, ki so bila del projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. Programi, ki jih znotraj omenjenega projekta izvajajo tudi na Ljudski univerzi Kočevje, se raztezajo od jezikovnih preko računalniških vsebin in vse tja do vsebin, ki pokrivajo zdravo prehrano, gibanje, komunikacijo, itd. Skoraj polovica programov je namenjena izobraževanju s področja računalništva.

Velikorat se pri delu in v zasebnem času zanašamo na informacije in komunikacijske tehnologije ter naprave, ki si jih trideset let nazaj v Sloveniji sploh nihče ni mogel predstavljati. Spremenil se je način življenja in dela in prav tako obseg znanja ter spretnosti, ki jih potrebujemo, da se znajdemo v informacijski dobi in moderniziranem gospodarstvu.

Programi računalniškega usposabljanja so pomembni, ker omogočajo izboljšanje digitalne kompetence zaposlenih prebivalcev Pokolpja in so prednostno namenjeni tistim, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe in so starejši od 45 let. Zlasti te osebe potrebujejo računalniška znanja zaradi lažje prilagoditve sodobnim zahtevam dela v proizvodnji oz. pri uporabi strojne tehnologije, kar vpliva na večjo učinkovitost. pri delu. Poudarek v projektu je tudi na pomenu vseživljenjskega učenja in motivaciji za učenje, saj se ta ciljna skupina težje vključuje v izobraževanje zaradi preteklih negativnih izkušenj, neinformiranosti in nizke samopodobe.

V šolskem letu 2016/17 so znotraj projekta izvedli 27 izobraževalnih programov z vključenimi 339 udeleženci. 99% vseh programov za vse ciljne skupine, ki jih izvajajo na LU Kočevje, so financirani iz različnih evropskih strukturnih skladov in so zato za udeležence brezplačni.

Več: ZLUS, 12. 9. 2017

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)