Znani so rezultati javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018«, ki je bil objavljen 31. marca 2017.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v vlogi upravičenca programa. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Javni razpis je namenjen spodbujanju sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, s čimer se mladim omogoči in zagotovi pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela, strokovni delavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Razpis se z razliko od uspešne operacije Po kreativni poti do znanja (PKP) razlikuje v tem, da so aktivnosti naslovljene na potrebe lokalnega/regionalnega okolja v negospodarskem in neprofitnem sektorju in tako nadaljujemo dobre prakse povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, vendar z razliko od projekta PKP vzpodbujamo in širimo dobre prakse še izven gospodarstva.  

V roku je na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije prispelo 9 vlog (81 projektnih predlogov prijaviteljev – javnih in zasebnih visokošolskih zavodov). Izbranih je bilo 64 projektov (43 za zahodno kohezijsko regijo in 21 za vzhodno kohezijsko regijo). V okviru prvega odpiranja (študijsko leto 2016/2017) je bilo podeljenih za 1. 065.193,00 EUR sredstev, od tega v zahodni kohezijski regiji za 713.635,00 EUR in v vzhodni kohezijski regiji za 351.558,00 EUR sredstev.

Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje za študijsko leto 2017/2018 bo odprt od 1. 10. 2017 do vključno 25. 10. 2017 (predvidenih je za več kot 1 milijon evrov sredstev).

Rezultati so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Vir: MIZŠ, 1. 6. 2017

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)