Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) je v okviru projekta »Primerjava kvalifikacij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju« izvedel raziskavo, ki bo prispevala k razvoju metodologij za analizo in primerjavo vsebine (učnih izidov) in profilov kvalifikacij ter izobraževalnih programov v poklicnem izobraževanju.

V preteklih raziskavah je bilo mnogo truda vloženega v analizo in primerjavo institucij in struktur poklicnega izobraževanja, medtem ko so sistematične študije o tem, kako se kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju razlikujejo z vidika znanja, spretnosti in kompetenc, manj razvite. Omenjeni projekt naslavlja to neravnovesje in skuša vzpostaviti metodološke podlage za nadaljnje delo na tem področju.

Namen raziskave je razviti zanesljive in merljive metode za analizo in primerjavo vsebine (učnih izidov) in profilov kvalifikacij, ki bodo omogočile bolj sistematično analizo in prenovo vsebine programov in kvalifikacij. Na ta način bodo služile široki paleti deležnikov, vključno z snovalci politik, strokovnjaki in raziskovalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Vir in več informacij: CPI, 27. 9. 2021

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)