SVIZ je javnosti predstavil rezultate študije o poklicnem stresu med vzgojitelji in učitelji.

Raziskava stresa pri slovenskih učiteljih in vzgojiteljih je, podobno kot tudi druge študije v Evropi, potrdila, da je stres realnost učiteljskega dela in da se je potrebno sistematično spoprijemati z njim tako na individualni kot na državni (sistemski) ravni. Študija je pokazala nekaj zanimivih (zaskrbljujočih) podatkov:
• slaba polovica (45,2 odstotka) naših učiteljev in ena tretjina (32,3 odstotka) strokovnih delavk v vrtcih (vzgojiteljic in pomočnic) je pod močnim oziroma izjemnim stresom,
• pogosto in vedno je pod stresom 53,5 odstotka učiteljev in 28 odstotkov strokovnih delavk v vrtcih,
• velika večina (84 odstotkov) naših učiteljev in 67,6 odstotkov strokovnih delavk v vrtcih ocenjuje svoj poklic kot močno oziroma izjemno stresen,
• za večino (62,3 odstotka) učiteljev je najbolj stresno nesramno vedenje učencev, za 60,5 odstotka strokovnih delavk pa je najbolj stresna prevelika skupina otrok,
• šest desetin učiteljev doživlja nizko izgorelost, tri desetine zmerno in ena desetina visoko izgorelost,
• 72 odstotkov strokovnih delavk doživlja nizko izgorelost, 24,5 zmerno in 3,5 odstotka visoko izgorelost,
• učitelji in strokovne delavke v vrtcih, ki so pod stresom, so bistveno manj zadovoljni z delom v primerjavi s tistimi, ki niso pod stresom,
• učitelji, ki so pod stresom, so bistveno manj učinkoviti na področjih angažiranja učencev, ravnanja z razredom in splošne učinkovitosti kot učitelji, ki niso pod stresom,
• strokovne delavke, ki so pod stresom, so bistveno manj učinkovite na področjih pedagoškega dela kot strokovne delavke, ki niso pod stresom,
• bistveno več učiteljev in strokovnih delavk, ki so pod stresom, izraža namero o zapustitvi poklica v primerjavi s tistimi, ki niso pod stresom,

Več v predstavitvi rezultatov raziskave o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih na spletni strani SVIZ.

(Skupno 55 obiskov, 1 današnjih obiskov)