Vesna Miloševič Zupančič, študentka doktorskega študija “Organizacijsko-kadrovske študije” na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, je objavila znanstveni članek v katerem raziskuje učne metode in oblike neformalnega izobraževanja na Mladinskem svetu Slovenije. Znanstveni članek, z naslovom Taxonomy of Teaching Methods and Teaching Forms for Youth in Non-Formal Education in the National Youth Council of Slovenia, je objavljen v znanstveni reviji CEPS Journal. Znanstveni članek je dostopen v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini na sledeči povezavi: https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/491/271.

Avtorica na podlagi opravljenih intervjujev na Mladinskem svetu Slovenije in kvalitativne analize ugotavlja, da je učenje v izbranih neformalnih izobraževanjih v Mladinskem svetu Slovenije participativno, interaktivno, vključujoče in osredinjeno na učenca. Avtorica izpostavlja, da je prevladujoča učna oblika v izbranih neformalnih izobraževanjih v Mladinskem svetu Slovenije učenje v skupinah. Najpogostejša učna metoda v izbranih neformalnih izobraževanjih v Mladinskem svetu Slovenije pa je izkustveno učenje. Avtorica ugotavlja, da so poleg učenja v skupinah prisotne ostale posredne učne oblike: individualno delo, delo v dvojicah in programirani pouk ter neposredna oz. frontalna učna oblika. Avtorica tudi poudarja, da se v izbranih neformalnih izobraževanjih Mladinskega sveta Slovenije učna metoda izkustvenega učenja pogosto prepleta s problemsko metodo, metodo primera, akcijskim učenjem in projektno metodo. V sklopu dodatnih učnih metod se v izbranih neformalnih izobraževanjih Mladinskega sveta Slovenije uporabljajo tudi: verbalno-tekstualne metode, ilustrativno-demonstracijske metode, laboratorijsko-eksperimentalne metode, vrstniško učenje in podporne metode. Zaključke raziskave se lahko aplicira v didaktični spekter neformalnega izobraževanja v mladinskem delu in širši didaktični spekter izobraževanja odraslih.

Znanstveni članek naredi pomemben prispevek k znanstveni literaturi o neformalnem izobraževanju ter poudarja praktičen vidik in uporabnost neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja Mladinski svet Slovenije na usposabljanjih za trenerje v mladinskem delu. Avtorica razvije inovativno taksonomijo, ki je uporabna za akademsko sfero in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi.

Vir: MSS, 4. 4. 2018

(Skupno 154 obiskov, 1 današnjih obiskov)