Ob uporabi sredstev EU so se razvijala in so zdaj v obliki odprte programske opreme na voljo orodja za časovno neomejeno ohranjanje elektronsko shranjenih podatkov, dostopanje do njih in njihovo razumevanje. Raziskovalni program EU pod imenom CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval znanje na področjih kulture, umetnosti in znanosti za ohranjanje, dostop in iskanje) je vključeval raziskovalce iz Češke republike, Francije, Grčije, Izraela, Italije in Združenega kraljestva.

Ta prizadevanja dopolnjujejo pobude, kot je Europeana, evropska elektronska knjižnica (glej MEMO/10/166). EU je v okviru programa Evropske komisije za financiranje raziskav (šesti okvirni program 2001–2006) prispevala 8,8 milijonov EUR od skupnih stroškov projekta, ki so znašali 15 milijonov EUR. Do zdaj je bilo veliko elektronskih podatkov, kot so uradni zapisi, muzejski arhivi in rezultati znanstvenih raziskav, neberljivih ali bi lahko bili izgubljeni, ker jih z novejšimi tehnologijami ni bilo mogoče prebrati ali jih sedanji uporabniki niso mogli razumeti. Izvajanje raziskav na področju IKT v korist evropskim državljanom in podjetjem je ključni del digitalne agende za Evropo, ki jo je Komisija sprejela maja 2010 (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Vir: Eropa PR rapid, 7. 9. 2010

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)