Na Brdu pri Kranju se 17. novembra začenja dvodnevna mednarodna konferenca o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »RAZISKOVALNA POLITIKA V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE«, ki jo organizirata Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Številni domači in tuji strokovnjaki bodo v prihodnjih dveh dneh spregovorili o pomenu centrov odličnosti v evropskem prostoru in njihovih rezultatih ter izmenjali izkušnje o znanstvenih, poslovnih modelih in primerih dobrih praks.

Od 4,2 milijarde EUR sredstev evropske kohezijske politike, do katerih je Republika Slovenija upravičena v obdobju 2007-2013, jih je največ, kar 1,7 milijarde EUR (40,7 odstotkov), namenjenih izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Ob tem je bilo v okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 izbranih 8 centrov odličnosti, mednje pa razdeljenih slabih 80 milijonov evrov, ki so bili sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Centri odličnosti delujejo na različnih področjih raziskovalne dejavnosti, od nanotehnologije, polimerov, nekovinskih materialov do kompleksnih sistemov, inovativne tehnologije in drugih, pri čemer je njihovo temeljno poslanstvo spodbujanje koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v verigi razvoja znanja. Gre za celosten, interdisciplinaren raziskovalno-razvojni program, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero.

Več na MVZT, 17. 11. 2011

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)