Izvršna agencija za avdiovizualno politiko, kulturo in izobraževanje (EACEA) je objavila Razpis za zbiranje predlogov 2012 za evropski program Tempus IV – Reforma visokega šolstva skozi mednarodno sodelovanje univerz (pdf).

Razpis je odprt za akciji:

  • Skupni projekti in
  • strukturni ukrepi

Institucije upravičene do sodelovanja v programu in na razpisu morajo imeti sedež v naslednjih skupinah držav:

  • 27 držav članic Evropske unije in treh skupinah t.i. partnerskih držav: 
  • 4 države Zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Srbija ter Kosovo (1),
  • 17 držav na območjih južno in vzhodno od Evropske unije: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, zasedena palestinska ozemlja, Sirija, Tunizija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ruska federacija in Ukrajina,
  • 5 republik Srednje Azije: Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenija in Uzbekistan.

Rok za prijavo na 23. Februar 2012 (opoldan po bruseljskem času).

Program Tempus spodbuja sodelovanje na institucionalnem nivoju pri tem pa se osredotoča na reforme in modernizacijo visokošolskih sistemov v partnerskih državah programa ter tako prispeva k neposrednemu povezovanju visokošolskih institucij članic EU in partnerskih držav. Program bo zlasti pripomogel k zmanjševanju razlik na področju visokega šolstva izhajajoč iz dokumentov: Strategija Evrope 2020, iz Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (EU 2020) in bolonjskega procesa.
Ta poziv za zbiranje vlog za dotacijo je namenjen spodbujanju večstranskega sodelovanje na področju reform in modernizacije visokega šolstva med visokošolskimi institucijami, organi oblasti in organizacijami držav članic EU in partnerskih držav.
Evropska komisija (EK) je za izvedbo poziva za zbiranje vlog zadolžila Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno politiko in kulturo (“Izvršna agencija”).

Tempus IV je centraliziran evropski. Za njegovo izvajanje je zadolžena EACEA v Bruslju. Za vse dodatne informacije v zvezi s programom in razpisom se obrnite na Tempus kontakte.

Vir: CMEPIUS, 8. 11. 2011

 

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)