Na PeF bodo prijave za Razpis Erasmus mobilnosti učnega osebja STA v študijskem letu 2013-14 zbirali do 11. 10. 2013, v primeru nezadostnega števila prijav tudi kasneje. Toplo priporočajo, da natančno preberete besedilo razpisa in pogoje za prijavo.

Posebej bi radi poudarili, da mora prijava na razpis vključevati:
1. Izpolnjen program predavanj »ERASMUS TEACHING PROGRAMME« (ki služi kot prijava na razpis), ki sta ga potrdili matična članica ( Erasmus koordinator in dekan) in institucija gostiteljica,
2. predračun upravičenih stroškov (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic skupaj s prenočitvami ter podatkom o številu prenočitev) z navedenim natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira.
3. kopijo bilateralnega sporazuma Erasmus (pri predavanjih učnega osebja v tujini).

Prijavitelje, ki bodo poslali nepopolne prijave, z UL ne bodo pozvali k dopolnitvi in prijave ne bodo obravnavane.
Pri pripravi predračuna stroškov načrtovane mobilnosti posebej opozarjajo, da je potrebno posamezne stroške čim bolj realno oceniti.

Vir in več informacij: PEF, 3. 9. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)