Evropska komisija je objavila Razpis za zbiranje predlogov – EAC/22/10: Pripravljalni ukrep na področju športa

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je izvedba pripravljalnega ukrepa na področju športa v skladu s sklepom Komisije o sprejetju letnega delovnega programa 2010 za donacije in javna naročila za pripravljalne ukrepe na področju športa in za posebne letne prireditve.

Glavni cilj pripravljalnih ukrepov na področju športa je priprava prihodnjih ukrepov EU na tem področju na podlagi prednostnih nalog iz bele knjige o športu.
Ta razpis za zbiranje predlogov podpira nadnacionalne projekte javnih organov ali organizacij civilne družbe, da se opredelijo in preskusijo primerna omrežja in dobre prakse v športu na naslednjih področjih:
(a) boj proti dopingu;
(b) spodbujanje socialne vključenosti v športu in z uporabo športa;
(c) spodbujanje prostovoljstva v športu.

Več>> Uradni list EU C 133 z dne 21.5.2010

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)