Fundacija Leona Štuklja razpisuje v skladu s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: 10 enoletnih, 10 (deset) mesečnih štipendij (januar-oktober), z možnostjo podaljšanja, v višini 150,00 € mesečno.

Štipendijo lahko pridobijo:

  • dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije;
  • dodaten kriterij za pridobitev je socialni status družine prosilca.

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so komisiji Fundacije dolžni predložiti:

1. pisno prošnjo,
2. dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,
3. fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci in
4. dokazila o zunaj šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij, skladno s Pravilnikom o podeljevanju štipendij Fundacije, izbrala deset štipendistov in do 02.11.2010 obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo vlog je 25.10.2010.

Vloge pošljite na naslov:

Fundacija Leona Štuklja
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
(za izr. prof. dr. Borut Holcman)

Vir UM
 
 

(Skupno 79 obiskov, 1 današnjih obiskov)