MVZT obvešča, da je bilo dne 22. 4. 2011 v Uradnem listu RS, št. 30/2011, objavljeno:
2. javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/10 dne 9. 7. 2010, 1/11 dne 7. 1. 2011 in 7/11 dne 4. 2. 2011, se zapre zaradi porabe sredstev.
 
Zaradi zaprtja razpisa se vse prispele vloge po prvem odpiranju neodprte vrnejo pošiljateljem. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Vir: MVZT, 22. 4. 2011
 

 

(Skupno 38 obiskov, 1 današnjih obiskov)