Razpisuje: EuropeAid

IPA: Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-V)

Program IPA II – INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ

Vrednost razpisa 6.000.000 EUR

Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 60.000 do 200.000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Domača stran: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

Datum objave na razpisi.info: 26.11.2017

Rok prijave: 16.02.2018

Trajanje projekta: Od 12 do 15 mesecev.

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja in medsebojne izmenjave znanj in izkušenj med civilnodružbenimi organizacijami iz EU in Turčije.

Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU in Turčije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj eno organizacijo iz Turčije in eno organizacijo iz EU, glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vir: CNVOS, 26. 11. 2017

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)