Na spletišču Univerze v Ljubljani je dne 14. 5. 2014 objavljena povezava na Razpis Knafljeve štipendije za študijsko leto 2014/2015 (docx).

Upravni odbor (Kuratorij) in Nadzorni svet Knafljeve ustanove na Dunaju razpisujeta na podlagi 3. člena Pravilnika za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove, sprejetega dne 12. 7. 2006,

Štipendija je namenjene spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju.

Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu na Dunaju.

Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

S tem razpisom se razpisuje ena štipendija za študijsko leto 2014/15 v višini 290 € na mesec (stanarina).

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosi diplomant ene od fakultet Univerze v Ljubljani, katerega povprečna izpitna ocena znaša 8 (osem) ali več in ki ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let.

Izbiro med kandidati bo Upravni odbor (kuratorij) opravil do 15. julija 2014. Upravni odbor (kuratorij) ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem, ali mu je bila dodeljena štipendija.

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)