Šola za ravnatelje (ŠR) v okviru dejavnosti projekta ESS – Vseživljenjsko učenje ravnateljev – Usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II, izvaja program Podpora ravnateljem.

V sklopu navedenega programa pripravljajo izvedbo posvetovalnih obiskov na področju pravnega poslovanja na šolah, vrtcih in dijaških domovih. Z izvajanjem posvetovalnih obiskov želijo izboljšati stanje vodenja pravnih zadev s poudarkom na pregledu notranjih aktov, postopkov zaposlovanja in vodenja kadrovskih evidenc, postopkov javnega naročanja ter drugih aktualnih, za posamezen zavod specifičnih, zadev s področja pravnega poslovanja. Obiske, ki so brezplačni, bodo izvajali na sedežu vzgojno-izobraževalnih zavodov. Po izvedenem obisku bodo ravnateljem poslali poročilo z ugotovitvami in predlogi za sprejem ustreznih ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Na podlagi prejetih prijav bodo pripravili razpored obiskov. V primeru večjega števila prijav bodo pri pripravi le-tega upoštevali zastopanost po regijah in ravneh izobraževanja.

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu: barbara.kuk@solazaravnatelje.si.

Prijavite se lahko do 7. 2. 2012.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)