Zavod RS za šolstvo je objavil Razpis priznanj Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojnoizobraževalnih ustanovah za leto 2011 (pdf).

Priznanja lahko prejmejo posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe) za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za obdobje zadnjih treh let.

Razpis bo potekal po Pravilniku o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja. V vseh kategorijah priznanj je v ospredju celovit pristop pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso in pozitivni učinek partnerskega sodelovanja na vse sodelujoče v tem procesu.

Predloge z utemeljitvijo pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja« najkasneje do 16. 12.  2011, do 11. ure.

Vse potrebne informacije najdete na spletni strani Priznanja Blaža Kumerdeja 2011.

Vir: ZRSŠ, 7. 11. 2011

 

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)