Zavod RS za šolstvo si prizadeva, da bi bili uspehi, ki so plod njihovega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in strokovnimi delavci na področju razvoja in uvajanja novosti v vzgojno-izobraževalno prakso, vidnejši in bolj prepoznavni v javnosti. Zato bodo tudi v tem šolskem letu podelili Priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in tako poudarili najboljše dosežke na tem področju. Priznanja lahko prejmejo posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe) za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za obdobje zadnjih treh let.

V vseh kategorijah priznanj je v ospredju celovit pristop pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso in pozitivni učinek partnerskega sodelovanja na vse sodelujoče v tem procesu.

Predloge z utemeljitvijo pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja« najkasneje do 17. 12. 2010, do 11. ure.

Vse potrebne informacije najdete na strani Priznanja Blaža Kumerdeja 2010.

Vir: ZRSŠ, 15. 11. 2010

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)