Tudi letos bo Zavod RS za šolstvo podelil Priznanja Blaža Kumerdeja za odlično sodelovanje med ZRSŠ in vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami pri načrtovanju in uvajanju novosti v izobraževalno prakso.

Predloge z utemeljitvijo pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja« najkasneje do 16. 12.  2014, do 11. ure.

Razpisna dokumentacija in obrazci so dosegljivi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo, (O zavodu -> Priznanja Blaža Kumerdeja -> Priznanja 2014) oziroma na spletni povezavi.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)