V Uradnem listu Republike Slovenije št. 44/2017 je bil dne 18. avgusta 2017 objavljen javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo. Namen razpisa je posodobitev učnih okolij, uvajanje novih pristopov in pedagoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju kulturne zavesti in izražanja. Razpis in razpisno dokumentaijo dobite tudi na spletnih straneh ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1563

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)