V razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2014/2015. Študijske pomoči razpisuje za subvencioniranje kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)