Fundacija Leona Štuklja razpisuje v skladu s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: 10 desetmesečnih štipendij, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev: 1. dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije 2. dodatni kriterij – socialni status družine prosilca Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti: pisno prošnjo s kratkim življenjepisom, dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu, fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci in dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala deset štipendistov in do 30. 11. 2012 obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo vlog je 5. 11. 2012.

Vloge pošljite na naslov: Fundacija Leona Štuklja, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor (prof. dr. Borut Holcman)

Vir: UM, 15. 10. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)