V Uradnem listu Evropske Unije z dne 6. decembra 2017 je objavljen Razpis v okviru programa Erasmus+ za Pobude za inovacije v politiki.

Gre za centralizirani razpis za ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki.

Razpis je namenjen Eksperimentiranju na področju evropske politike o izobraževanju in usposabljanju pod vodstvom javnih organov na visoki ravni, vendar i za izvajanje lahko pooblastijo tudi druge institucije.

Posebni cilji tega razpisa za zbiranje predlogov so:

  • spodbujati nadnacionalno sodelovanje in vzajemno učenje med javnimi organi upravičenih držav na najvišji institucionalni ravni za spodbujanje sistemskih izboljšav in inovacij na področju izobraževanja in usposabljanja,
  • izboljšati zbiranje in analiziranje vsebinskih dokazov za zagotovitev uspešnega izvajanja inovativnih ukrepov in
  • olajšati prenosljivost in nadgradljivost inovativnih ukrepov.

 

Prednostne teme tega razpisa za zbiranje predlogov so:

  • spodbujanje socialnega vključevanja in skupnih vrednot EU s formalnim in priložnostnim učenjem,
  • vključevanje in nadaljnji razvoj večjezičnih pedagoških oblik v šolskem izobraževanju (npr. večjezični razredi/z dvojezičnimi otroki) ter podpora učiteljem in njihovemu usposabljanju pri soočanju z raznolikostjo v razredih,
  • digitalno ocenjevanje: opredelitev dobrih praks v izobraževalnih sektorjih in državah ter nadgrajevanje dobrih praks in eksperimentiranja,
  • učitelji in vodje usposabljanja s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri učenju ob delu/vajeništvu (poklicno izobraževanje in usposabljanje),
  • izvajanje poti izpopolnjevanja za odrasle brez srednješolske ali podobne izobrazbe,
  • politike in spodbude za podporo inovativnim metodam poučevanja in pedagoškemu usposabljanju v visokošolskem izobraževanju, tudi s pomočjo odprtega in digitalnega izobraževanja,
  • oblikovanje vseevropskega vozlišča za spletno učenje, kombinirano/virtualno mobilnost, virtualna univerzitetna središča in skupno izmenjavo dobrih praks.

 

Rok za prijavo preliminarnih predlogov je 10. april 2018 do 12. ure po srednjeevropskem času.
 

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)