V programu Vseživljenjsko učenje zasedajo ključno mesto ocenjevalci, saj so oni tisti, ki prepoznavajo kakovostne in inovativne projektne ideje z vidika slovenskega izobraževanja. Ocenjevanje je svojevrstno kreativno delo, saj ocenjevalec ni le nekdo, ki ocenjuje. “Dober ocenjevalec je tudi dober učitelj – morda klasični `kritični prijatelj`”, kot je zapisal Michael Cunningham.
Če dobro poznate vsaj eno izmed ravni izobraževanja in bi želeli sodelovati z nami kot zunanji ocenjevalec vas vabimo, da se nam pridružite pri spodbujanju kakovosti, razvoja in evropske dimenzije v slovenskem izobraževanju.

Namen razpisa

Namen razpisa je dopolniti obstoječi seznam CMEPIUS ocenjevalcev z dobrim poznavanjem vsaj ene izmed ravni izobraževanja in usposabljanja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v slovenskem in evropskem okolju. Delo ocenjevalcev obsega naslednje naloge:
•    ocena predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov;
•    udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce v organizaciji CMEPIUS-a;
•    ocena in spremljanje projektov:
–    ocena projektnih poročil,
–    ocena izdelkov in rezultatov projektov,
–    ostale zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov;
•    posebne študije, povezane s področji delovanja CMEPIUS-a.

Ocenjevanje bo potekalo v okviru naslednjih programov:
•    Program Vseživljenjsko učenje:
–    Comenius: predšolsko in šolsko izobraževanje,
–    Erasmus: terciarno izobraževanje – višje strokovno in visokošolsko izobraževanje,
–    Leonardo da Vinci: poklicno izobraževanje in usposabljanje,
–    Grundtvig: izobraževanje odraslih,
–    Prečni program – Študijski obiski: obiski strokovnjakov v izobraževanju in poklicnem usposabljanju.
•    Program CEEPUS: srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev.

Oddaja prijave

Vsi, ki želite ocenjevati v okviru Razpisa za zbiranje predlogov 2011 –  program Vseživljenjsko učenje, morate oddati prijavo najkasneje do 30. junija 2010. Oddaja prijave velja le za tiste, ki še niste uvrščeni na seznam CMEPIUS ocenjevalcev.

Izpolnjen prijavni obrazec in Europass življenjepis oddate v pisni obliki, ki jo pošljete v zaprti ovojnici, z označbo ‘razpis za CMEPIUS ocenjevalce’ na naslov: CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana. Poleg pisne oblike prijave morate poslati tudi prijavo v elektronski obliki, poslano na elektronski naslov: ocenjevalci@cmepius.si.

Razpisna dokumentacija

* Razpis za CMEPIUS ocenjevalce 2010
* Prijavni obrazec

Dodatne informacije

E-pošta: ocenjevalci@cmepius.si
Telefon: +386 1 620 94 54

Vir>> CMEPIUS

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)